SAL7761, Act: V°26.4 (75 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°26.4  
Act
Date: 1472-08-14

Transcription

2021-01-11 by Walter De Smet
It(em) meester peter de rivo meest(er) in arten en(de) gelicencieert inder heilig(er) scrift/
heeft geconstitueert en(de) geordineert zijn p(ro)cureurs en(de) voergang(er)s meest(er)/
reyne(re)n rotarii geheten van ludick meester in arten (et)c(etera) meest(er) willem(me)/
ve(re)nacker prieste(r) adriaene pet(er)ssoen bedell der faculteit van arten/
d(er) univ(er)siteit va(n) loeven en(de) janne back in allen zijnen saken ende/
bederven die hij nu te doen heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stad hoedanich die zaken zijn Geven(de) en(de) verleenen(de)/
de voirs(creven) (con)stitueerd(er) den voirs(creven) zijnen p(ro)cureurs en(de) elken bizund(er) thoenre/
des(er) volcomen macht en(de) aucto(r)iteit de selve zijn saken te bedi(n)gen/
te verwaren en(de) te vervolgen met rechte en(de) tot den eynde vanden rechte/
voer allen gerichten gheestelic en(de) weerlic daer des van noede sal moege(n)/
wesen en(de) allen poenten vormen en(de) articulen van rechte d(air) inne te/
houden en(de) te vorde(re)n die hen orberlic duncken selen en(de) na recht oft/
costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren moeghen En(de) voirts/
alle tghene (et)c(etera) Cu(m) p(otes)tate substituen(di) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am) a(m)bob(us)/
burg(imagistris) heykens caverson scab(inis) aug(usti) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-26 by Xavier Delacourt