SAL7761, Act: V°48.2 (149 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°48.2  
Act
Date: 1472-10-12

Transcription

2020-04-24 by Walter De Smet
It(em) claes boys geheten de briede(re) woenen(de) te bierbeke en(de) peter va(n) vessenake/
woenen(de) te mille hebben gelooft ongezundert wille(m)me van bierbeke gehete(n)/
van wilre hondert hollan(sche) gulden(en) te xvi stuvers tstuck tderdedeel dairaf/
ts(in)t jansmesse naistcomen(de) dander derdel te bamesse dair na volgen(de) ende/
dleste derdedeel te kersmesse dair na volgen(de) te betalen en(de) telcke(n) t(er)mijne/
alse v(er)volghde schout alse vanden schaerhoute van eenen bossche svoirs(creven)/
willems gelegen tuschen den wijng(ar)t van tsh(er)togendale en(de) den hof gehete(n)/
die vettelen welc hout de voirs(creven) sculd(ere)n also zij bekinden tege(n) hem voe(r)/
de voirs(creven) so(m)me gecocht hebben en(de) opte condicie hier na bescreven Te wete(n)/
dat de voirs(creven) willem sal mogen houden staende op tvoirs(creven) bosch tweehond(er)t/
stucken houts elc van eenre ellen wijt oft dair ond(er) die hij willem d(air)op kyesen/
sal ende de voirs(creven) sculd(ere)n tvoirs(creven) bosch houwen en(de) geruympt moeten hebben/
bynnen meys naistcomen(de) en(de) wat dae(re)nbynnen niet geruympt en es sal de/
voirs(creven) willem moghen aenveerden en(de) behouden sonder begrijp Voerts hebben/
de voirs(creven) sculd(ere)n gelooft oft zij vanden voirs(creven) houte yeman(de) and(er)s yet v(er)cochte(n)/
dair af zij pe(n)ninghe uutsetten tot zek(ere)n daigen te betalen dat zij dan den/
coop(er)s de selve pe(n)ninghe selen mede doen geloven den voirs(creven) willem(me) om he(m)/
die te mogen trecken in afslage zijnre voirs(creven) so(m)men Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt