SAL7761, Act: V°57.2 (185 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°57.2  
Act
Date: 1472-11-10

Transcription

2020-05-06 by Walter De Smet
It(em) vander questien die geweest es alhier tusschen janne vanden hove alse p(ro)cur(eur)/
jacobs van raveschote in deen zijde en(de) janne lobbe ter ande(re) aldair de voirs(creven)/
p(ro)cureur meynde dat de voirs(creven) jan hem te rechte comen soude inde banck te/
werchte(r) alse van zek(ere)n gebreke die de voirs(creven) van raveschote en(de) de voirs(creven)/
zijn p(ro)cureur in zijnen name den voirs(creven) lobbe eysschende ware(n) en(de) d(air)aff/
de voirs(creven) p(ro)cureur ende jan tegen een aldair in rechte comen waren zo/
verre dat aensprake en(de) verantwerden dairaf geschiedde en(de) dat de/
voirs(creven) p(ro)cureur tsijnen thoenisse gewijst was ende dat ten daghe van/
thoenisse de voirs(creven) jan yerst brachte aldair eenen brief der stad van/
loeven voe(r) hem alse poirter gescr(even) also de voirs(creven) p(ro)cureur zeyde ende/
hem de voirs(creven) lobbe ten uut(er)sten alhier voe(r) scepen(en) kynde So hebben de/
scepen(en) van loeven gewijst dat de voirs(creven) jacob oft zijn p(ro)cureur zijn recht/
voert vervolghen mach d ter plaetsen daer dat begonnen was Cor(am)/
om(n)ibus scabinis ex(cep)[to] pynnoc no(vembris) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt