SAL7761, Act: V°93.1 (288 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°93.1  
Act
Date: 1473-01-16

Transcription

2020-06-27 by Walter De Smet
It(em) het zijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven henr(ick) speelbergh/
in deen zijde en(de) peter van mairbeke in dande(re) aldair de voirs(creven) henrick/
een aensprake dede tot den selven pet(ere)n zeggen(de) dat zij anderwile/
tsamen vergadert hadden geweest en(de) dat daer de voirs(creven) henr(ick) sette/
eenen nobel oft vijftich stuv(er)s daer voe(r) om den voirs(creven) pet(ere)n dien te/
trecken en(de) daer voe(r) te zetten den voirs(creven) henricken te leve(re)n oft van/
hem tontfaen op eenen zek(ere)n prijs xiiii mudde tarwen xiiii mudde/
roggen xiiii mudde ghersten en(de) xiiii mudden evenen all der maten va(n)/
loeven en(de) dat doen de voirs(creven) peter den voirs(creven) nobel track zettende elc/
mudde vanden voirs(creven) graine op zeventhien stuv(er)s te leve(re)n tuschen dien/
tijde en(de) liechtmisse doen naistvolghende en(de) nu langhe ov(er)leden vanden/
welcken de voirs(creven) henrick koes tvoirs(creven) grain tontfaen en(de) tgelt te/
gheven betalen(de) noch eenen rijnsch(en) gulden(en) van xx stuv(er)s van gelage/
dairaf hem peter deen helicht soude opleggen alsmen tvoirs(creven) grain lev(er)de/
oft henrick soude hem die helicht aen tvoirs(creven) grain inder leveringhen/
afcorten welcke poenten de voirs(creven) henrick bood te thoenen hopende/
zo verre hij des volquame dat hem dan de voirs(creven) peter vander voirs(creven)/
comanscap voldoen soude en(de) sculdich wae(r) te voldoen Dair op de/
voirs(creven) peter hem verantw(er)de meynende d(air)inne niet gehouden te wesen/
bij diversen redenen en(de) zunderlinghe want die comanscap wel van/
over drie jairen geschied was Welcke aensprake en(de) verantw(er)den geschied/
zijnde de scepen(en) van loeven wijsden den voirs(creven) henricken tsijnen/
bethoene des hij geheelic volquam van allen den poenten also hij hem/
vermeten hadde en(de) voirscr(even) steet Na den welken de scepen(en) va(n) lov(en)/
ter maniss(en) vanden meye(r) wijsden voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven) p(ar)tien vand(en)/
voirs(creven) comanscap malcande(re)n voldoen souden na dat de wairheit d(air)af/
gedraghen heeft Cor(am) roel(ants) vynck heyk(ens) caverson ja(nuarii) xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt