SAL7762, Act: R°121.1-V°121.1 (227 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°121.1-V°121.1  
Act
Date: 1474-11-12

Transcription

2019-04-17 by Walter De Smet
Item na dien dat in rechte comen zijn voer meye(r) ende scepen(en) van loeven/
henrick van rode die tselven rechte overhadde van pauwelse helschevier/
als vader en(de) momboir denijs helscheviers zijns soons in zijnen broode/
zijnde en(de) van henricken cobbelgiers sone wilen henricks ierst uut/
margrieten zijnre moeder brode gedaen zijnde zeke(r) scepen(en) brieve/
sprekende van eenen halven ryde(r) lyftochten ten live des vors(creven) denijs/
ende henricks cobbelgiers des jonghen opten xxiiii[ten] dach/
van merte te betalen Dair inne jan vander hallen soen wilen gielijs/
gielijs van rode poirtier te loeven ende jan vander hulst geheten/
reers stroedecke(r) verbonden waren in deen zijde ende katline wed(uwe)/
des voirs(creven) wilen jans vander hallen in dande(re) tusschen de welke zo/
verre geproduceert es in rechte dat de voirs(creven) henrick van rode/
gethoent heeft dat de voirs(creven) katline na de doot van janne vand(er)/
hallen heuren man als erfgename die have aenveerd heeft ende/
bliven houdende Ende oic gielijs van rode tot welcx p(ro)fijte de vors(creven)/
henrick die vors(creven) brieve tselven rechte overheeft achtervolgen(de)/
den vo(n)niss(en) der scepen(en) van loeven bij zijnen eede geverificeert/
heeft dat hij als borghe jans wilen vander hallen bij bedwange/
van rechte voer tprincipael vander voirs(creven) lijftocht betaelt heeft vijf/
ryders te xxv stuv(er)s tstuck ende den pacht van zess jae(re)n loepen(de) tsamen/
drie gelike ryders Alsoe dat uuterlinghe bijde scepen(en) van loeven/
gewesen es dat de vors(creven) katline weduwe des voirs(creven) wilen jans/
vander hallen gehouden zijn sal de voirs(creven) geverificeerde gebreken/
te vernueghen gelijc de vo(n)niss(en) van dien staende vii in julio voer/
leden dat voirder inhouden ende begripen Ende hier na come(n)/
zijn in rechte voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven katline borchsairt gehete(n)/
vaes dochter der voirs(creven) katlinen weduwe des voirs(creven) wilen jans vand(er)/
hallen in deen zijde en(de) de voirs(creven) henrick van rode met gielise van/
rode zijnen brueder in dande(re) Welke katline meynde met zeke(re)n/
beleide d(air) mede zij geleide es tot den goeden der voirs(creven) heurer/
moeder te beschuddene de haeflike goede der selver heurer/
moeder dairaf enighe haeflike goede voe(r) tvoldoen vanden voirs(creven)/
vo(n)niss(en) ende costen van rechte bij consente vanden burg(er)meest(er) gepandt/
waren Dairaf de voirs(creven) henrick ende gielijs de contrarie meynden/
aengesien dat dbeleyd der voirs(creven) katlinen gedaen ware uut eene(n)/
schultbrieve bekind bynnen den tijde dat de vors(creven) sake in rechte/
gehanghen heeft ende in frauden vanden gewijsden gedaen te w(er)den(e)/
met zeke(re)n ande(re)n redenen die zij hier toe allegeerden Ende de/
vors(creven) gebrued(ere)n tot heuren thoenisse gewesen zijnde ende dat/
gehoirt wesende so hebben de scepen(en) van loeven gewijst/
dat de vors(creven) katline vaes met heuren beleide v(er)doolt es al aen
//
de voirs(creven) have van also verre de voirs(creven) geverificeerde schult heurt/
gedraight Act(um) Cor(am) roelants berghe heyk(ens) no(vembris) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer