SAL7762, Act: R°134.1 (246 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°134.1  
Act
Date: 1474-12-31

Transcription

2019-05-08 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) met ky(n)nissen der wairh(eit) doen te weten dat op/
heden voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan van berthem soen roe/
onse ingeseten poirte(r) soen roelofs van berthem en(de) heeft gecon/
stitueert gestelt en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren constitueert/
stelt en(de) ordineert zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s den vors(creven) roelove/
zijnen vader h(ere)n gielise vanden borchoven prieste(r) en(de) janne/
wettwale in allen zijnen saken geschillen en(de) bederven die hij/
nu te doen heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s of verweerd(er)s/
stat hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er)/
den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcomen/
macht auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken met/
rechte te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen/
ende desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten/
tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat/
behoeven sal moegen En(de) desgelijcx om alle des voirscr(even)/
constitueerd(er)s tsijze rinten pachten en(de) ande(r) schulden diemen/
hem nu sculdich es of namails wesen sal te manen teyschen/
op te boe(re)n en(de) tontfanghen den schulde(re)n van heuren ontfange/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te/
verleenen vanden ande(re)n dair voe(r) te panden te daghen te beleiden/
en(de) rastamente te doen legghen composicie en(de) mynlike yffeninge/
dairaf te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de/
selve tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte teysschen/
en(de) te vervolghen die te wynnen en(de) te verliesen getuyghen/
ofts behoeft te leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien zwe(re)n/
die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wael int principael als/
int accessoir also dicwile en(de) menichwerven als des te doen zijn/
sal En(de) alle poenten en(de) articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n die/
na recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren/
moegen en(de) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken selen Geloven(de)/
vast (et)c(etera) cu(m) comput(atione) et revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) bur hanck(ar)t sub(stitu)[to]/
burgim(ag)i(s)tro lyeminghen berghe scabinis dec(embris) ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer