SAL7762, Act: R°155.2-V°155.1 (279 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°155.2-V°155.1  
Act
Date: 1475-01-13

Transcription

2019-07-05 by Walter De Smet
It(em) jan lorain zone wijlen lorain gheheete(n) le grant lorain wonen(de)/
te gottekem in p(rese)nc(ia) heweft ghenome(n) ende bekint dat hij ghenome(n) heeft/
van katheline(n) vanden hove weduwe henricx wijlen van bossuyt alle/
de wynnen(de) lande die de selve weduwe te gottekem ende te bossuyt/
ligghen(de) heeft uutghescheyden dwoenhuys metten bog(ar)de en(de) mette(n)/
bloexken(en) dair toebehoren(de) dair inne de voirs(creven) wynne gheen recht hebben/
en sal Te houden en(de) te hebben(e) van half meerte lestleden eene(n) t(er)mijn/
van twee jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel volghen(de)/
Elcx jairs dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me seven(en) mudde(n) rogs en(de) twee mudde(n)/
t(er)wen sesse molevate(n) erweten en(de) een molevat boene(n) elcx grains goet/
en(de) payabel met wanne ende vede(re)n wel bereydt der mate(n) van loven(en)/
alle jaire tsinte andriesmisse ap(oste)ls te bet(alen) ende te loven(en) op cost des vors(creven)/
wynne(n) te leve(re)ne der voirs(creven) weduwen jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] opde vurw(er)den en(de) condicie(n) h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de) mesten sal ghelijck/
sijne(n) reghenoete(n) bove(n) ende benede(n) It(em) de selve wynne sal jairlix/
betalen allen den chijs uuten voirs(creven) goeden jairlix gaen(de) zond(er) afslach vande(n)/
voirs(creven) pachte It(em) de selve wynne sal jairlix alle de vruchte(n) die/
inden voirs(creven) bog(ar)t en(de) bloexken(en) wassen zullen als die tijtverdich sijn op sijne(n)/
cost der voirs(creven) weduwen tot hue(re)n huyse te loven(en) leve(re)n It(em) sal voort de/
selve wynne der vors(creven) wed(uwen) jairlix leve(re)n hond(er)t walms o(m)me op huer/
voirs(creven) huyse verdect te wordden(e) ende alsmen dien ald(air) verdecken sal dan sal/
de voirs(creven) wynne den werclude(n) den montcost gheve(n) ende de weduwe sal de dachue(re)n betalen It(em) ees voort vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne jairlix
//
een boender lants wel ende loflick ov(er)mesten [sal] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) lande laten tsijne(n) affscheyden(en) ghelijck hij die bevonden heeft/
tsijne(n) ae(n)comen(en) te weten(e) een boender ende i(½) boender dach(mael) met/
t(er)wen besaeyt It(em) anderhalf boender met rogghe besaeyt ii boend(er) en(de) een dach(mael) met even(en) ende een boender met g(er)sten besaeyt al/
wel en(de) loflick op huer ghetijdighe voren ende ten lesten jaire/
tsijne(r) afscheyden(en) sal hij een boender lants dat leen is ov(er)ghemest/
late(n) wel en(de) loflick zond(er) argelist Ende sal ten lesten jaire de/
zom(er)stoppelen en(de) wynt(er)stoppelen tytelijken voir den wynt(er) om acke(re)n/
It(em) sal voort de voirs(creven) wyn der voirs(creven) weduwen jairlix besayen/
een molevat lijnsaets ende dlandt dair toe bereyde(n) wel ende loflick/
dair af de voirs(creven) weduwe den voirs(creven) wynne dair toe den saet leve(re)n/
sal It(em) en sal de voirs(creven) wyn gheen boome(n) noch willighen noch/
egheend(er)hande hout [staen(de)] opde voirs(creven) goede moghe(n) afhoude(n) dan alleene/
den loeck ov om de voirs(creven) goede te bevreden(e) t(er) mynst(er) schaden d(air) af te nemen(e)/
zond(er) arghelist Ende alle dese vurw(er)den ghelufte(n) en(de) (con)dicie(n) heeft gelooft/
de voirs(creven) wynne der voirs(creven) weduwen voir goet vast gestentich te houd(en) (et)c(etera)/
cor(am) berghe langr(ode) januarii xiii Sen(tentiatum) cor(am) berghe vos/
aprilis xviii Sen(tentiatum) cor(am) roelants roelofs april(is) xv a(nn)[o]/
lxxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer