SAL7762, Act: R°162.2 (293 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°162.2  
Act
Date: 1475-01-16

Transcription

2019-07-12 by Walter De Smet
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) schult spruyten(de) compt uut eene(n) scep(enen)/
brieve van loven(en) spreken(de) van drie saluyten lijft(ochten) staen(de) ten live anth(onijs)/
en(de) florentijne(n) na(tur)lijke kinde(re) meest(er) wout(er)s wijlen ramp(ar)ts die jan van rode/
als p(ri)ncipael h(er) jan pynnoc rydde(r) wout(er) van lathem ende hector pauwels/
voirs(creven) jacop van nuesb(er)ghe laureys willeman ende wout(er) van overbeken/
als borghen schuldich sijn vander dat(en) xiiii[c] lii xi daghe in septemb(er) dair af dat den selve(n) scep(enen) brief ten selve(n) rechte ov(er)ghegeve(n) is/
willem(me) van leefdale Ende soe is vurw(er)de oft men in naecomen(de) tijden/
met wettig(er) rekeninghen bevonde dat tderdel der voirs(creven) lijft(ochten) myn gedroeghe/
metten verloepen(en) pachte en(de) coste ende co(m)me(r) dair op gheloepen dan de voirs(creven)/
su(m)me van xvi saluyten ende eene(n) rinssche(n) gul(den) ghedraeght dat dat den/
voirs(creven) hectoren aen de selve su(m)me coste(n) sal met vurw(er)den oick dat niet/
wederstaen(de) den t(er)mijne(n) ind(en) voirg(enoemde) gheluften beg(re)pen oft den voirs(creven) hectore(n)/
e(n)nighe goede bynne(n) myddelen tijde(n) aenquame(n) oft verstorve(n) dat hij dan/
die goede vercoepen sal ende de pe(n)ninghe dair af comen(de) den voirs(creven) persoene(n)/
uutreyken in afslaghe der voirs(creven) schult sond(er) arghelist behoud(elic) dat/
den selve(n) lijftocht brief vanden voirs(creven) drie saluyten in sijnre macht blive(n)/
sal alleene opde goede ende derfghename(n) jans wijlen van rode welck/
wijlen jan als p(ri)ncipael inden selve(n) brief gelijck voirs(creven) steet verobligeert/
es Ende soe wes metten voirs(creven) lijftocht brieve opde goede en(de) erfgename(n)/
des voirs(creven) wijlen jans van rode vercreghen sal wordden dat dair af den/
voirs(creven) hectoren deen derdel volghen sal tyerst afghetoghe(n) de costen van/
vervolghe die dair om ghedaen sijn sullen cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer