SAL7762, Act: R°204.1 (376 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°204.1  
Act
Date: 1475-02-20

Transcription

2019-08-23 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat steven berckman en(de) oede ruelens zijn/
wijf dochter henricks wilen ruelens hebben geco(n)stitueert gestelt/
en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren constitue(re)n stellen en(de)/
ordine(re)n heuren p(ro)cur(eur) en(de) voergange(r) lambrechte va(n) balen/
zwag(er) der vors(creven) oeden in allen heuren saken geschillen/
en(de) bederven die zij nu uutstaende hebben of namails/
hebben selen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich/
die zijn Gevende en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er)s den/
voirs(creven) heuren p(ro)cureur volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)linge/
beveel alle de selve saken met rechte te verwae(re)n te bescudde(n)/
te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten/
en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen En(de)/
desgelijcx om alle der vors(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten pachte(n)/
en(de) schulden diemen hen nu sculdich es of namails wesen sal/
te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n va(n)/
zijnen ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te geven dage/
en(de) respijt te verleenen vanden ande(re)n D(air) voe(r) te panden te/
daghen en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike/
yffeninghe d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die/
texeque(re)n De selve tsijze rinten pachten en(de) schulden met/
rechte teyschen en(de) te vervolgen die te wynnen en(de) te/
verliesen getuygen ofts behoeft te leyden der wed(er)p(ar)tien/
getuygen te zien swe(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n/
also wel int principael als int accessoir also dicwile en(de)/
menichwerven als des te doen zijn sal en(de) alle poenten en(de)/
articulen va(n) rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht of costume/
vand(er) plaetsen dair dat geboirt behoiren moegen en(de) den/
vors(creven) p(ro)cur(eur) orb(er)lic duncken selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Geloven(de) vast cum comput(atione) (et) revoc(atione) hanck(ar)t sub(stitu)[to] roel(ants)/
vos scab(inis) febr(uarii) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer