SAL7762, Act: R°241.1 (451 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°241.1  
Act
Date: 1475-03-12

Transcription

2019-10-18 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat m(ar)griet boens dochter henricx wijlen boens/
ghedraghen ende ghebaert heeft een dochter die in hue(re)n doepsele/
gheheeten is m(ar)griete ende de selve m(ar)griete die moeder die huer/
voirs(creven) docht(er) gheaffirmeert heeft aen hair ghewonne(n) te zijne/
bij janne van velpe goutsmet ende alsoe hem die als vader der/
selver dochter ghegheve(n) ende de selve jan die docht(er) tot hemw(er)t/
ghenome(n) ende in voesteringhe(n) wael ende behoeflijken besorght/
en(de) bestaedt hadde Soe heeft de voirs(creven) m(ar)griete die moeder die vors(creven)/
huer dochter by wille ende fayte tot huerwert ghenome(n) en(de) uuten/
handen besorghe ende regimente jans van velpe voirs(creven) zonder consente/
ende wille desselfs jans Ende als de voirs(creven) jan t(er) eenre ende de vors(creven)/
m(ar)griete t(er) ande(re) de moeder t(er) ande(re) van desen comen sijn voir den raide/
vand(er) stadt soe heeft de voirs(creven) m(ar)griete den voirs(creven) janne de voirs(creven) docht(er)/
niet willen laten volghen om van hem bewaert ende besorght te wordden(e)/
soe wat onderwijs men huer dair af ghedaen heeft ende soe is huer/
bijden raide vander stad koese ghegeve(n) oft sij die dochter woude late(n)/
volghen den voirs(creven) janne ende sonder huer in toecomen(de) tijden e(n)nigen/
last dair af te hebben(e) oft dat sij die selve nu aenverden woude ende/
tot heurw(er)t nemen zonder den voirs(creven) janne in e(n)nighe(n) toecomenden/
tijden dair af ghelast te wordden(e) in e(n)nig(er) manie(re)n Ende soe heeft de/
selve m(ar)griete bij expres ghecoren die docht(er) opde voirs(creven) vurw(er)de aen te na/
nemen(e) ende ghebeden alsoe te moghen aenneme(n) Nae den welken es/
ghet(er)mineert dat nae tversueck der voirs(creven) m(ar)grieten ende daennemen der/
voirs(creven) hue(re)r dochter dat de voirs(creven) jan van nu voertaen in toecomen(de) tijden vander/
voirs(creven) dochter onghelast sal blijve(n) niet wederstaen(de) dat jan ghehouwt man es/
ende was doen de dochter ghewonne(n) was ende den last vander selver dochter/
sal staen ende blijve(n) opde voirs(creven) m(ar)griete moeder der dochter Actu(m) in consilio/
cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o] et aliis de consilio m(ar)cii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer