SAL7762, Act: R°253.3 (476 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°253.3  
Act
Date: 1475-03-24

Transcription

2019-10-31 by Walter De Smet
Item want de voirs(creven) xvi r(insche) guld(en) begrepen inder voirs(creven) procuracie(n)/
comen rue(re)nde uut saken van dueghdeliker coepmantscap Soe /
is vorweerde inden gevalle oft de vors(creven) jan van mairbeke/
aflivich wordde eer de vors(creven) ii termijne(n) van s(int) jansmesse en(de) /
kersmesse beide naestcomen(de) verschenen weren oft e(n)nigen/
van dien en(de) ghebrec hadde van betalingen d(er) selver xvi r(insche)/
guld(en) dat dan de vors(creven) arnt scrijne hem metten/
vors(creven) brieve met coste van rechte d(air) op gaen(de) en(de) and(er)ss(ins)/
met sal moghen behulpen om betalinghe d(er) selver xvi/
r(insche) guld(en) te gecrighen mett(er) cost vors(creven) En(de) die betaelt oft/
gehaven sijnde salme(n) den vors(creven) brieff te nyeute doen/
en(de) den vors(creven) janne van mairbeke weder restitue(re)n den/
vors(creven) lijftocht brief ongecancellert cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer