SAL7762, Act: R°268.2 (509 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°268.2  
Act
Date: 1475-04-10

Transcription

2019-11-24 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) baudewijn met consente van zijnre vors(creven) moeder heeft/
wettelic gemechticht d(er) selver joff(rouwen) katlinen den t(er)mijn va(n) vi/
jairen zond(er) e(n)nich wed(er)roepen te rege(re)n te hantplichten/
te v(er)pachten met jair schae(re)n uut te gheven de helicht van/
eenen beemde gelegen te langdorp achter de kercke d(air)af dand(er)/
helicht toebehoirt der vors(creven) joff(rouwe) katlinen de hue(r) en(de) de/
p(ro)fijten d(air)af comende te manen teyschen op te boe(re)n en(de)/
tontfangen quitan(cie) d(air)af te gheven en(de) die met rechte/
ofts noet zij te v(er)volgen en(de) te bedinghen (et)c(etera) P(ro)mitt(ens) rat(um)/
behoudelic dat zij hem goede wettighe rekeninge d(air)af/
sculdich zal zijn te doene behalven dat zij afnemen/
sal voer all alle tghene des zij t(er) goed(er) rekeninghen/
den vors(creven) baudewijne van de geleend hee oft geluften/
voer hem gedaen heeft oft oic noch and(er)ssins namails/
voer hem betalen sal Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) (et) d(i)c(t)is scab(inis) eod(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer