SAL7762, Act: R°321.3-V°321.1 (594 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°321.3-V°321.1  
Act
Date: 1475-05-22

Transcription

2020-01-21 by Walter De Smet
It(em) de vors(creven) sculders hebben gelooft ind(ivisim) en(de) oic bij stavinghen/
jans vander hulst vorst(er)s te lov(en) lijflic ten heiligen gesworen/
zo wanneer de voirs(creven) schout gevallen es en(de) zij bijden vors(creven)/
joese het zij mondelinghe of met brieven tot voldoene der
//
selver versocht worden dat zij en(de) elc van hen alsdan ter stont/
alhier te loeven incomen selen en(de) hem d(air)af vernuegen ende/
zijnen moet hebben zonder e(n)nighe simulacie oft vertreck/
d(air) inne te maken op eenen banduyn van xl cronen/
ende want de voirs(creven) schout gelooft es uut saken van vijf/
ryd(er)s erflic die henrick vanden velde met den vors(creven) sculd(er)s/
en(de) zeke(re)n ande(re)n borghen den vors(creven) joese sculdich es met/
scepen(en) brieven van loeven So es vorwerde en(de) heeft gelooft/
de voirs(creven) joes zo wanneer hij vander voirs(creven) schout betaelt/
es met coste en(de) co(m)me(r) dat hij alsdan den vors(creven) scepen(en) brieve/
den voirs(creven) sculders of yeman(de) anders dien hen gelieft ov(er)geven/
sal tselven rechte behoudelic oft de voirs(creven) sculders ten/
vors(creven) valdaghe den voirs(creven) joese van des voirs(creven) es niet en/
voldaden en(de) dair na e(n)nighe pachten vander vors(creven) rinten va(n)/
vijf ryd(er)s verschenen dat dan de vors(creven) joes hem met den/
vors(creven) scepen(en) brieve behulpen sal moegen tot der betalingen/
vand(er) principaeld(er) rinten en(de) oic vanden v(er)lopenden pachten/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer