SAL7762, Act: R°333.2 (630 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°333.2  
Act
Date: 1475-06-05

Transcription

2020-02-06 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jan heeft gelooft tsijnen coste den vors(creven) gasthuyse tond(er)pande/
te setten een half dachmail lands gelegen te winxele tusschen de goede/
sgoidshuys van xi[m] meeghden opte halfstrate et de strate aldaer/
voer hof en(de) hee(re) d(air)afmen dat houden(de) es voe(r) de jairlijcsche betali(n)ge/
der vors(creven) xlv stuv(er)s P(ro)mittens sat(isfacere) de subpignore et war(andizare)/
sub iiii(½) cap(onibus) antiqui census t(ermin)is By alsoe zo wanneer/
tderdel vanden voirs(creven) tsijze afgequeten zijn zal dat dan den/
voirs(creven) onderpand quijt sall zijn Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer