SAL7762, Act: R°336.2-V°336.1 (635 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°336.2-V°336.1  
Act
Date: 1475-06-10

Transcription

2020-02-07 by Walter De Smet
It(em) jaspar de gheyse(re) soen jans de gheyse(re) in/
p(rese)ncia (et)c(etera) heeft geloeft op sijn lijf ende op
//
sijn goet ende op zoenbreke te sijne dat hij om/
gheend(er)hande saken wille noch stucken die gheschiet/
sijn tot opden dach van heden tusschen hem in/
deen zijde ende pete(re)n beyard secretar(is) der stad/
van loven(e) ter ande(re) den selven pete(re)n ne(m)m(er)meer/
wangunst hathye veede noch viantscap drage(n)/
noch doen en sal hem crincken noch hynde(re)n/
aen sijn lijf oft goede daghen noch moeyen/
buyten lands bij hem selven noch yeman(de) and(er)s/
in gheend(er) manie(re)n Bekynn(en)de ende/
verlijende oft hij hier teghen dade dat/
hij sijn soude peysbreker ende zoenbreker/
ende verboert hebben sijn lijff en(de) goet/
onder wat hee(re)n off ghericht hij bevonden/
soude wordden cor(am) ouderogge langrode/
burg(imagistr)[o] lyeminghen langrode vos heykens/
junii x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer