SAL7762, Act: V°110.4 (205 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°110.4  
Act
Date: 1474-11-05

Transcription

2019-04-04 by Walter De Smet
It(em) hoewel de vors(creven) willem dobbel brieve heeft vander vors(creven) rinten/
so es nochtans vorwerde dat de vors(creven) gehuyschen gestaen zele(n)/
met eenen rijnsch(en) gulden(en) d(air)af jairlicx te betalen mair de/
vors(creven) willem sal hem moegen behulpen met welken brieve/
hem gelieft tot der [jairliker] betalingen der vors(creven) rinten en(de) oic/
om voirde(re)r vestich(eit) te hebben want datmen namails bevonde/
dat hij met der vors(creven) vesticheit niet wel besorght noch/
verwairt en wae(re) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer