SAL7762, Act: V°124.3-R°125.1 (235 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°124.3-R°125.1  
Act
Date: 1474-11-18

Transcription

2019-04-24 by Walter De Smet
Item jan vyngher verwe(r) soen jans wilen vyngher in deen zijde en(de)/
h(er) wouter van voshem priester in dande(re) in teg(enwoirdicheit) (et)c(etera) sijn met malcande(re)n/
ov(er)comen en(de) eens worden voir hen heuren oiren erven en(de) nacomelinge(n)/
der vorwerden ende poenten hier na bescreven die zij deen den ande(re)n/
tot eeuwighen daghen gelooft hebben tonderhouden en(de) te voldoene Te/
weten dat alsulke metselrie en(de) ty(m)meringhe alse de voirs(creven) h(er) wout(er)/
onlanghs leden heeft doen maken en(de) ty(m)me(re)n op den muer des vors(creven)/
jans staende acht(er) den hoff des voirs(creven) h(ere)n wout(er)s gelegen inde coest[ra]te/
aen dbachuys desselfs jans ten eynde van zijnen hove ald(air) acht(er)
//
zijn huys ende hof gelegen inde strate gaende vander kercken/
van s(in)te gertruyden te loeven ter coestraten wairt sal bliven/
staende
Op den selven muer [sal bliven staende] zo die nu steet tot eeuwigen/
daghen zonder e(n)nich wederseggen des voirs(creven) jans oft/
yemants and(er)s oft hem dair toe in toecomenden tijden e(n)nichs/
rechts te moegen vermeten in e(n)nigher manie(re)n Ende des/
sal de voirs(creven) jan tot eeuwighen daghen hebben en(de) behouden/
van zijnen bachuyse ald(air) gelegen zijnen oziendrup ende/
waterval doir de loeten goete desselfs h(er) wouters tussche(n)/
heurer beider huysen aldair gelegen over derve desselfs/
h(er) wout(er)s ter minster schaden gelijc de selve goede desselfs/
jans heuren osiendrup ende watervall aldair op den dach/
van heden houden(de) en(de) hebben(de) zijn welke goete vors(creven) de/
vors(creven) h(er) wouter tot zijnen laste ende coste teeuwigen dagen/
in goeden state en(de) wesene houden sall Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer