SAL7762, Act: V°135.2 (250 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1475-01-04

Transcription

2019-05-08 by Walter De Smet
Item jan de gelly geheten de wale soen wilen goffairds de gelly woenen(de)/
te loeven inde hoolstrate heeft genomen en(de) bekendt genomen te hebben/
tegen janne vanden bossche geheten hermans briede(r) drie dach(mael) lands/
gelegen bynnen der stad van loeven aen de to(m)me tusschen de goede/
der weduwen jans wilen zedele(re) en(de) matheeus abraens en(de) neven/
de goede wout(er)s vanden broecke Te houden te hebben en(de) te gebruyke(n)/
van uutganghe oeghste lestleden eenen t(er)mijn van vii jae(re)n lang/
deen na dand(er) sonder middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de)/
om sess rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc te kersmisse te betalen/
jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde et quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] va(n) uut En(de) de vors(creven)/
jan heeft hem bekindt v(er)nueght te wesen vanden t(er)mijne van/
kersmisse lestled(en) Ende es vorwerde dat de vors(creven) wyn tvoirs(creven)/
land wynnen werven en(de) mesten gelijc reengenoten boven ende/
beneden en(de) hij saelt tsijnen afscheiden bloot laten It(em) sal de/
vors(creven) wyn ten lesten jaire vanden voirs(creven) termijne vanden vors(creven) lande/
scheiden sal also saen als de wynt(er)vrucht of zom(er)vrucht d(air)af gecome(n)/
inne zijn sal Ende dat ten uutgaene vanden selven termijne den/
vors(creven) janne ten naisten kersmisse d(air)na uutgereickt zullen worden/
de vors(creven) vi r(ijnsche) guldene Cor(am) roelants roelofs januarii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer