SAL7762, Act: V°143.4 (258 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°143.4  
Act
Date: 1475-01-08

Transcription

2019-05-11 by Walter De Smet
It(em) alle alsulken scepen(en) brieve het zij guedinghen beleide oft ande(re)/
die de vors(creven) jan le(m)mens staende heeft opder secretar(is) came(re)n heeft/
de selve jan ende sijn huysvrouwe overgegeven ende geco(n)senteert/
ov(er)gegeven te worden den vors(creven) ph(ilip)s om hem te behulpen tot der/
betalingen der vors(creven) so(m)men met allen coste en(de) co(m)me(r) eisd(em) Sen(tentiatum)/
cor(am) eisd(em) et add(itum)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer