SAL7762, Act: V°161.2 (292 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°161.2  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-07-12 by Walter De Smet
It(em) nae dien dat brueder wout(er) van wersbeke meest(er) en(de) p(ro)cur(eur)/
des godshuys van meeghdendale toplynter als op heden hadde doen/
besc(ri)ven hubrechte matelot die als p(ro)cur(eur) godefroits van/
marinef hem pijnde onghebruyck te doene aen alsulken coren/
als de selve brueder wouter ligghende hadde toverwynde ten/
huyse des stedehouw(er)s smeyers vander gheeten welke/
coren den selve(n) brueder woute(re)n als gheleydt tot den goeden/
woute(re)n ende symoens van donghelberghe aenghewesen was/
te volghen(e) voir tvoldoen vand(en) verloepe van drie jairen van drie/
sacken t(er)wen lijftochten van drie jaire(n) en(de) dair ov(er) verloepen/
staen(de) ten live joff(rouwen) goedelen van donghelb(er)ghe gelijck de vo(n)niss(en)/
dair af ghewesen staen(de) martii xix lestleden dat naeder uut/
wijsen en(de) begrijpen Tot welken daghe [de] voirs(creven) hubrecht niet/
en comp(ar)eerde soe hebben de scepen(en) van loven(en) met vo(n)nissen/
ghewijst datmen den voirs(creven) brueder woute(re)n houden sal in/
sijn ghewijsde vo(n)nissen soe verre dat noch voir hen come(n) es/
cor(am) roelants berghe vos heykens januarii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer