SAL7762, Act: V°201.1-R°202.1 (372 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°201.1-R°202.1  
Act
Date: 1475-02-18

Transcription

2019-08-14 by Walter De Smet
Item also als onlanghs ten vervolghe der momboe(re)n vanden vier/
cleyn heilighengheesten bynnen der stad van loeven inden name/
vanden selven heyligheesten en(de) mathijs vanden berghe inden/
name van hem selven die met scepen(en) brieven van loeven heure(n)/
vorde(re)n bevesticht int jair xiiii[c] lix houdende zijn te wete(n)/
elc vanden voirs(creven) vier heiligheesten vier rijnsch(en) gulden(en) en(de)/
de voirs(creven) mathijs ix rijnsch(en) gulden(en) van alsulken xxv r(ijnschen) gul(den)/
erfliker rinten alse jan wilen de pryke(r) ten voirs(creven) tijde v(er)cregen/
heeft aen en(de) op de voirs(creven) goede hier na bescr(even) willems/
wilen van daelhem nu joff(rouwen) elzen pynnocx weduwe desselfs/
wilen willems Te weten ierst aen endep op huys ende hoff/
met den woeninghen hoven bog(ar)den en(de) allen heuren toehoirten gehete(n)/
thoff te daelhem alsoet gelegen es inde prochie van vyssenake/
tuschen de velpe ald(air) omgaens vlieten(de) It(em) aen en(de) op eenen/
vivere houden(de) een boender gelijc hij gelegen es achter de vors(creven)/
woeninghe It(em) op iii(½) boender beemds in eenen stuck gelegen/
neven de vors(creven) velpe ter eenre en(de) de gemyne eeussele van/
daelhem t(er) ande(re) en(de) neven de moelen van streke t(er) derde(r)/
zijden It(em) aen en(de) op drie boender beemds gelegen in eenen/
stucke over de voirs(creven) velpe aen deen zijde en(de) de gemeyn st(ra)te/
gaende van daelhem te streke wairt en(de) naist den goeden/
anthoenijs van vleesbeke It(em) op een stuc beemds houden(de) iii(½)/
dach(mael) gelegen achter de vors(creven) woeninghe van daelhem tusche(n)/
de goede svors(creven) willems van daelhem aen vier zijden It(em) op iii/
boender lants gelegen voe(r) tdaelhemvelt tusschen de strate/
gaende van daelhem te streke wairt en(de) de nuwestrate It(em)/
op sess boender lands gelegen opt strekervelt tuschen de/
voirs(creven) strate en(de) de goede gielijs van raetshoven en(de) naist/
den goeden wout(er)s le(m)mens Gescreven es geweest vand(er)/
stad weghen van loeven den meye(r) van halen [cumptich] of zijnen stadh(ouder)/
t(er) nuwer capellen de selve goede voe(r) tgebreck der vors(creven) rinten/
den vors(creven) momboe(re)n en(de) mathijze te leve(re)n en(de) te doen volghen/
By alsoe oft de voirs(creven) joffr(ouwe) elze of yeman anders d(air) tegen/
yet seggen wilde dat zij tot eenen zek(ere)n daghe va(n) rechte/
alh(ier) quame voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven in trecht gelijc/
de vors(creven) brieve dat voirder begripen mochten tot welken/
daghe willem van daelhem alse p(ro)cureur d(er) vors(creven) joff(rouwen)
//
ter eenre en(de) de voirs(creven) mathijs en(de) de momboe(re)n ter ande(re) voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven in rechte gecompareert zijn en(de) de selve/
sake met rechte uutgestelt tot welken uutgestelden daghe/
noch ande(re)n daghen van rechte d(air) na geco(n)tinueert de selve/
joff(rouwe) noch heur p(ro)cureur te rechte niet comen en zijn ende/
henr(ic) steyman alse p(ro)cureur der voirs(creven) momboe(re)n en(de) den vors(creven)/
mathijse vanden b(er)ghen inden name van hem selven op hede(n)/
inde banck comen zijn alse ten daghe van rechte met rechte/
tot d(air)toe ge(con)tinueert trecht voirt versueckende dair nyema(n)/
tegen comen noch gecompareert en es So hebben de scepen(en)/
van loeven ierst aengehoirt eenen der stad bode van loeven die/
de lev(er)inghe vanden voirs(creven) goeden ov(er)mids den exploite ende/
execucien vanden vors(creven) versuecke ontfaen heeft ter manissen/
tsmeyers gewijst voer een vo(n)nisse So verre de vors(creven) joff(rouwe) elze/
of heur p(ro)cur(eur) niet en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen/
datmen dan den voirs(creven) p(ro)cureur tot behoef d(er) vors(creven) heiligheeste(n)/
en(de) den vors(creven) mathijse voer hem selven houden sal in heurer/
lev(er)inghen also verre alst noch voer hen comen es Cor(am) roela(n)ts/
roelofs lyeminghen b(er)ghe vos heyk(ens) febr(uarii) xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer