SAL7762, Act: V°203.2 (375 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°203.2  
Act
Date: 1475-02-20

Transcription

2019-08-23 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) joes ende cornelijs hebben den voirs(creven) h(ere)n symoene/
in meerder vestich(eit) der voirs(creven) rinten in handen gestelt en(de)/
gelevert met rechte voe(r) den vorste(r) en(de) poirt(er)s h(ier) na genoemt/
de silve(re)n juwelen h(ier) na bescr(even) Te weten ierst twee zilve(re)n/
overdecte croese de boirde vergult wegende twee m(er)ck/
min vi yngelsche It(em) drie zilve(re)n croese de boirde v(er)gult/
wegende xii(½) oncen scaers It(em) eenen zilve(re)n vergulden(en) waterpot met cristalle wegende metten cristalle een m(er)ck/
en(de) ii oncen Om den voirs(creven) pensionarisen oft trecht en(de)/
dactie vanden voirs(creven) scepen(en) brieven namails hebben de vors(creven)/
lijftocht en(de) dinhoudt vanden voirs(creven) scepen(en) brieven d(air)aen te/
moegen nemen en(de) te verreicken zo wanneer hen gelieft en(de)/
zij d(air)af in gebreke zijn Ende de vors(creven) lijftocht ver afgeq(ue)ten/
verstorven oft verpandt zijnde so salmen den vors(creven) joese/
en(de) cornelise de vors(creven) juwelen laten volgen zo verre die/
dair voe(r) met rechte niet geexequeert en zijn Cor(am) jasp(ar)/
claes for(estari)[o] (et) d(i)c(t)is scab(inis) t(am)q(uam) scabinis (et) opidanis eodem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer