SAL7762, Akte: V°62.2 (108 van 660)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°62.2  
Act
Datum: 1474-09-12

Transcriptie

2018-12-28 door Walter De Smet
It(em) her stas die houwe(re) prieste(r) renu(n)c(ians) p(ri)vilegiis univ(er)sitat(is) studii lov(aniensis) (et)/
aliis quibuscu(m)q(ue) quo ad ista heeft ghekint ende ghelijt ontfanghen te hebben/
van hubrechte van straten alsulken alsulke vii vie(re)ndele zwerts sattijns en(de)/
vii stuv(er)s eens en(de) een out slapelaken met eene(n) lijne(n) cleede als de/
selve hubrecht onder hadde van weghen der weduwen meest(er) joes bruyninx/
chirogijns ende arnde van hulse ghehiete(n) van halle Gheloven(de) hem dair/
voe(r) inne te stane aen der vors(creven) weduwe(n) arnde ende eene(n)yegelijken/
dient aengaen macht ende den voirs(creven) hubrechte costeloes dair aff/
en(de) van allen costen die hij dair om soude moghe(n) lijde(n) schadeloes/
tontheffen(e) cor(am) roelants berghe septemb(ris) xii
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2016-05-10 door Jos Jonckheer