SAL7767, Act: R°108.2 (244 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°108.2  
Act
Date: 1480-12-01

Transcription

2019-04-27 by Greet Stevens
It(em) den dach van rechte die voe(r) den raide vander stad op heden/
dienen(de) was tuschen janne moens geheten de dreye(re) die alh(ier) bescr(even)/
is om seke(re) costen die jan stroebants hem eyschen(de) es en(de) met/
gescrifte overgesonden heeft om die te di(mi)nueren ter eenre en(de)/
den selven janne stroebants t(er) ande(r) zijden Hebben partien ten/
beiden zijden geco(n)tinueert ende uutgestelt tot van heden in/
xv daghen naistcomen(de) om alsdan op de di(mi)nucie te dienen/
so verre zij bynnen middelen tijde niet en veraccorde(re)n gelijc dien/
op heden gediend soude hebben Cor(am) moelen burg(imagistro) dec(embris) p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator