SAL7767, Act: R°35.2 (76 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°35.2  
Act
Date: 1480-09-05

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
It(em) jan berain vorster te loeven heeft gelooft pet(ere)n vanden loocke/
molde(r) ende m(er)ten(en) nackairt aut alt(er)i Alse voe(r) de beternisse/
van zek(ere)n quetsue(re)n ende myncken die de vors(creven) jan den vors(creven)/
pet(ere)n aengedaen heeft gehadt E te doene een bedevairt s(in)t/
jacops in galissien en(de) d(air)w(er)t te porren bynnen xl dagen/
naistcomen(de) en(de) goede wairh(eit) d(air)aff te bringhen oft zijnen/
goeden moet dairaf te hebben oft te bet(ere)n na der stad recht/
Ende desgelijcx af te doen die cyrurgijns die den vors(creven)/
pet(ere)n gecureert hebben Cor(am) berghe vync sept(embris) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator