SAL7767, Act: R°45.1 (92 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°45.1  
Act
Date: 1480-09-12

Transcription

2019-03-09 by Greet Stevens
It(em) henrick ende jan de keyse(re) gebruede(re)n hebben gelooft ind(ivisim) goessen(en)/
wellens barbier dertich stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck te weten/
alle weken smaendaighs eenen stuv(er) dairaff te betalen tot/
dat all betailt zal zijn ass(ecutu)[m] Voe(r) alsulke meestergelt/
alse de vors(creven) goessen verdiend heeft aen jacoppe naps/
die gequetst was van wout(ere)n de keyse(re) brueder der vors(creven)/
gebruede(re)n Mids welker geluften de vors(creven) de vors(creven) jacop den/
vors(creven) wout(ere)n ende zijnen brued(ere)n vander vors(creven) mesdaet/
quijtgeschouden heeft Cor(am) abs(oloens) caverson sept(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator