SAL7767, Act: R°68.1 (156 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act
Date: 1480-10-19

Transcription

2018-11-28 by Greet Stevens
Item symoen hermans barbier die uut crachte van zek(ere)n/
scepen(en) brieven van loeven sprekende van iiii peters te xviii/
stuv(er)s tstuck lijftochten ten live des voirs(creven) symoens ende/
katlijnen meys zijns wijfs bekindt bij anthonijse meys/
comen en(de) beleidt es na den rechte der stad van loeven tot/
allen den goeden have en(de) erve desselfs anthonijs als/
yerste geleidt Dair op de selve symoen vo(n)niss(e) voer/
hem spreken(de) heeft in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt en(de) gelijdt/
dat hij uut handen meester jans van beringhen wissele(r)/
te loeven ontfanghen heeft thien rinsch(en) gulden(en) te xx st(uvers)/
tstuck ende vier stuv(er)s die jan p(er)soons opten wissel gesett/
hadde uut saken van dien thien rinsch gulden(en) ende vier st(uvers)/
erflic die de voirs(creven) anthoenijs jairlicx heeft ts(in)t jansmisse/
baptisten vallende op thuys met der toebehoirten geheten/
den rosen hoet geleghen inde hoolstrate dwelc de vors(creven) jan/
op de voirs(creven) rente teghen den voirs(creven) anthoenijse gecregen/
heeft Ende dit in afcortinghen vanden principalen pe(n)ni(n)ge(n)/
der voirs(creven) vier peters met den pachte d(air)op verloepen vanden/
twee voer lest voergaen(de) jairen Scelden(de) den voirs(creven) janne/
p(er)soons en(de) zijn goede vorscr(even) vanden voirs(creven) thien rinsch(en)/
gulden(en) ende vier stuv(er)s volcomelic quijt Geloven(de) hem/
d(air)aff ne(m)mermeer aen te spreken (et)c(etera) mair hem van des(er)/
quitancien [altijt] inne te staen ende recht warant te zijne en(de)/
te bliven tegen eenenyegeliken Cor(am) vync caverson/
octobris xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator