SAL7767, Act: R°73.4 (169 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°73.4  
Act
Date: 1480-10-24

Transcription

2018-11-10 by Greet Stevens
It(em) jan van mailcote ende henrick appelman beide pelsmakers/
hebben gelooft ongesundert onv(er)scheiden ende elc voer all voer/
hen symoen(e) van merchten(en) ende jans de moelensleghe(re) oick/
pelsmakers reyne(re)n van mere coopman van maestricht/
van reste van pelterien die de vors(creven) p(er)sonen tsamen/
tegen den vors(creven) reyne(re)n hebben gedaen thien l(i)b(ra) xi s(chellingen) iii/
d(enieren) vleemsch bynnen drie weken nae s(in)te mertens dach/
naistcomen(de) te berghen inde merct te betalen(e) Ende oft/
dair gebreck inne wa(r)e sullen zij ende hebben gelooft de/
costen geschied ende die noch geschien mochten van reysen/
montheringhen en(de) and(er)s te dragen en(de) te betalen gelijc/
den principalen alse verreicte schout Cor(am) moelen burg(imagistro)/
oct(obris) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator