SAL7767, Act: R°93.2 (219 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°93.2  
Act
Date: 1480-11-17

Transcription

2019-02-04 by Greet Stevens
It(em) marie stockelpots die wijff es jans de becke(re) heeft geco(n)senteert/
dat lijsbeth weduwe cornelijs wilen coelve(re) betailt worde ten/
termijne van s(in)t jansmisse naistcomen(de) bij goirde van adelberghe/
van alsulken vier peters alse den voirs(creven) janne ende zijnen wive/
aen den voirs(creven) goirde ende zijnen huyse geheten de zwerte lielie/
inde bieststrate gelegen ten selven termijne verschinen sullen/
alsulken dertich stuvers oft dairomtrint alse de voirs(creven) jan/
der voirs(creven) weduwen deughdelic sculdich es van wijne en(de) and(er)s/
te heuren huyse vertheert Dairaff zij der stad dassijse/
betailt heeft Dwelc de selve goird alsoe aengenomen heeft/
te doene behalven dat hij met eenre betalingen moege gestaen/
Cor(am) moelen burg(imagistro) jud(oco) absoloens et pluribus aliis de consilio/
novembris xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator