SAL7767, Act: V°104.4 (236 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°104.4  
Act
Date: 1480-11-28

Transcription

2019-02-04 by Greet Stevens
It(em) navolgen(de) den daghe van rechte bij wille(m)me van lele genomen alse p(ro)cur(eur)/
merten wouter gheerts tegen janne wout(er) gheerts zijnen brued(er) die op/
heden diende voer meye(r) en(de) s(in)te pet(er)sman(ne) van lov(en) opt re(n)voy staen(de) nove(m)br(is)/
xiiii lestled(en) Es mids der absencien des vors(creven) m(er)tens en(de) bij ov(er)gevene/
vanden voirs(creven) p(ro)cur(eur) de sake d(air)af gere(n)voyeert inde banck va(n) vorslair/
dair die begonnen was om ald(air) voerts rechts te plegen niet wed(er)staen(de)/
zijnre vryh(eit) van s(in)te s(in)tepet(er)smanscape Cor(am) borch abs(oloens) milite b(er)ghe/
berthem blanck(aert) (et) jo(hanne) roelants homi(ni)bus s(an)c(t)i petri no(vembris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator