SAL7767, Act: V°105.1 (238 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1480-11-29

Transcription

2019-07-16 by Greet Stevens
Item jan vanden bossche woenende s(in)te pet(er)s rode bij cortelke in/
p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekindt genomen te hebben tegen/
wille(m)me bruelmans soen laureys wilen bruelmans drie/
dachmail lants luttel min oft meer gelegen te cortelke/
in div(er)sen stucken en(de) plaetsen ald(air) En(de) twintich roeden beemds/
gelegen ald(air) inde verrebeemde gelijc de vors(creven) willem de/
vors(creven) goede aldair houden(de) es Te houden te hebben ende te/
gebruycken van alderheilige(n)misse lestled(en) eenen termijn/
van xviii jairen lang due(re)nde deen na dander sonder/
middel volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen voer ende om/
zess halster rogs goets ende payabels met wanne ende/
vloegelen wel bereidt der maten van loeven talderhey/
lighenmisse te betalen en(de) te cortelke vors(creven) te leve(re)n den/
voirs(creven) wille(m)me jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde (et) q(uoli)[b(et)] ass(ecutu)[m]/
Met vorwerden dat de vors(creven) jan de vors(creven) lande wel en(de)/
loflic den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wynnen werven ende mesten/
sal gelijc reengenoten boven ende beneden en(de) die laten tsijne(n)/
afscheiden gelijc hij die vonden heeft tsijnen ae(n)comen te/
weten een half boender braken geheel en(de) dander dach(mail)/
met rogge besaeyt It(em) sal de vors(creven) jan de beken vagen/
en(de) de straten maken wel en(de) loflic also dat den voirs(creven)/
wille(m)me dair bij gheen schade en geschiede Ende betale(n)/
alle tsijsen en(de) pachten [lasten] dair uut gaende sonder afslach/
vanden vors(creven) pachte en(de) hij sal moegen truncken alle trunchout/
d(air) aende vors(creven) goede staende ten behoirliken tijde Welke/
vorwerd(en) vorscr(even) (et)c(etera) cor(am) borch berghe nove(m)br(is) penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator