SAL7767, Act: V°108.4 (246 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°108.4  
Act
Date: 1480-12-02

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
Aldair op heden voe(r) den raide vander stad comen zijn seg(er) vredericx/
van wesemale die alhier ten versuecke willems [vacat] smet/
van haeght gerasteert ende dach gedaen was uut saken van eenen/
verreycken bijden vors(creven) willem(me) op hem gedaen ter eenre en(de) de/
voirs(creven) willem ter ande(r) zijden versocht de voirs(creven) seger ontslage(n)/
te zijne want hij tverreicken op hem tonrechte hadde gedaen/
bij vele reden(en) die hij allegeerde Dairaf de voirs(creven) willem/
sustineerde de contrarie Es getermineert dat de vors(creven) p(ar)tien/
van en goensdaghe naistcomen(de) over viii daghe te mistide come(n)/
sullen voe(r) den raide vand(er) stad en(de) aldair van desen heuren/
geschille rechts pleghen dwelc zij alsoe in beyden zijden/
aennamen In consilio decembr(is) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator