SAL7767, Act: V°115.1 (249 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°115.1  
Act
Date: 1480-12-02

Transcription

2019-07-23 by Greet Stevens
Allen (et)c(etera) dat he(re) ende meester joes vanden slote al(ia)s de gheervliet/
docteur in medicinen renu(n)cian(s) (et)c(etera) heeft geconstitueert volcomen/
macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven en(de) gheeft mids desen/
h(ere)n janne van hev(er)le prieste(r) meest(ere)n pet(ere)n van s(in)te pet(er)s willem(me)/
stradio jeroniemu(m) coq en[de] janne bruelant claese van heyst/
huygen de mol bedel vander faculteit van medicinen der/
univ(er)siteit van loeven en(de) wille(m)me van leele aut Om alle zijn/
saken geschillen en(de) bederven die hij nu uutstaende heeft oft/
namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat/
hoedanich die zijn met rechte te verwa(r)en te beschudden te/
vervolgen en(de) te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen tallen/
plaetsen [en(de) voer alle gerichten] gheestelic en(de) weerlic en(de) tegen eene(n)yegeliken dair/
des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen En(de) desgelijcx/
om alle zijn tsijse renten pachten lijftochten en(de) ande(r) sculden diemen/
hem nu sculdich es oft namails wesen sal Te manen teyschen/
op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghe/
quijt te scelden en(de) quitan(cien) te gheven d(air)voer te panden te dagen/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge/
d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n getuyge(n)/
ind(en) saken te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te/
zwee(re)n batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principail/
als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe te vord(ere)n die/
na recht d(air)toe behoiren moegen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Promitten(s) rat(um) Cor(am) berct burg(imagistr)[o] cav(er)son tybe scab(inis)/
decembr(is) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator