SAL7767, Act: V°117.2 (255 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°117.2  
Act
Date: 1480-12-05

Transcription

2019-11-11 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe jans van udekem natuerlicx alse geleidt naden/
rechte d(er) stad van loeven voe(r) zijn wettighe gebrek(en) tot den goeden have/
en(de) erve jans raissin joff(rouwe) jehannen du bree en(de) joess van creenwijck/
heurs soons gescr(even) es geweest aen allen officie(re)n vanden walschen/
lande van brabant hem de vors(creven) goede te leve(re)n en(de) te doen volghen/
Ende oft de vors(creven) p(er)sone oft yemant and(er)s d(air)tegen yet seggen oft/
alleg(ere)n wilden dat zij des quamen op hed(en) alh(ier) voer meye(r) en(de) scepen(en)/
int recht Ald(air) de selve p(er)sone noch nyemant van heuren wegen/
comen en es den vors(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht voert/
versuecken(de) So hebben de scepen(en) van loeven yerst aengehoirt/
pet(ere)n coemelinc bode d(er) stad van lov(en) die cleerde bij zijnen eede/
dat de meye(r) van grand adorp van s(in)t jans gheest van mariles/
en(de) van gheete dexecucie navolgen(de) den vors(creven) versuecke gedaen/
en(de) p(ar)tien dach bescheiden hadden ter manissen smeyers gewijst/
voer een vo(n)nisse so verre des voirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie niet/
en quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan/
vanden vors(creven) goeden houden sal in zijnen vors(creven) beleide tot zijne(n)/
wettigen gebreke behoef zo v(er)re het noch voer hen come(n) es eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator