SAL7767, Act: V°120.2 (264 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°120.2  
Act
Date: 1480-12-05

Transcription

2019-05-25 by Greet Stevens
It(em) de voirscr(even) jan en(de) henr(ic) vanden b(er)ghe gebrueders henrick/
en(de) andries heur oemen en(de) oick jan van kessele hebben den/
voirscr(even) scep(enen) ghecleert dat dese pe(n)ni(n)ghen vanden voirscr(even)/
vijfte ghedeelte des voirs(creven) jans bekeert sullen worde(n) en(de)/
in p(ro)ffijte en(de) orboe(r) des voirs(creven) jaspars mids datmen den/
selve(n) jasp(ar) dair met zijn a(m)bacht van scrijnmaken te lee(re)n/
Voirt heeft de voirs(creven) henr(ic) vand(en) b(er)ghe ov(er)gegeven en(de)/
geconsenteert met desen dat den selven jasp(ar) zijne(n) brued(er)/
oick om tvoirs(creven) a(m)bacht te lee(re)n volghe(n) sallen zijn vijfte/
ghedeelte va(n) alsulken renten als hij heeft op eenen/
wijng(ar)t te kessele aen den nuwen berch gelegen toebe/
hoiren(de) [vacat] Eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator