SAL7767, Act: V°147.2 (322 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°147.2  
Act
Date: 1481-01-09

Transcription

2020-03-21 by Greet Stevens
It(em) jan scrijne heeft gelooft janne van thienen den jonghen vijfthien pond/
vleemsch de ii l(i)b(ra) dairaf te liechtmisse naistcomen(de) ii l(i)b(ra) te sinxen(en)/
d(air)na volgen(de) ii l(i)b(ra) d(air)af te bamisse d(air)na volgen(de) ii l(i)b(ra) te sinxen(en) vervolgen(de)/
ende alsoe voirt telken der voirs(creven) twee termijnen van bamisse en(de) van/
sinxen(en) eemp(er)lic vervolgen(de) ii l(i)b(ra) dairaff te betalen tot dat/
de voirs(creven) so(m)me geheel betailt sall zijn Met condicien oft hij/
tot eniger tijt den eenen t(er)mijn den ande(re)n liet v(er)reicken ombetailt/
dat tsurplus ombetailt zijnde geheelic gevallen zal zijn Cor(am)/
vync tybe januarii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator