SAL7767, Act: V°150.2 (332 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°150.2  
Act
Date: 1481-01-11

Transcription

2020-09-05 by Greet Stevens
It(em) nae dat op dach van rechte lestleden renairt richar als diene(r)/
ende p(ro)cureur anthoenijs dauerhout hee(re) van helshout/
aengesproken heeft h(ere)nphilipse vilain ridde(r) die zijn/
p(er)den hier inder stad bijden voirs(creven) anthonijse gerasteert/
op eenen borghe om alhier te daghe en(de) te rechte te comen/
heeft ontslaghen voe(r) de so(m)me van ii[c] en(de) tsestich dobbel/
stuvers die hij hem hadde deughdelic uutgereict en(de) geleend/
Dair op de voirs(creven) h(er)ph(ilip)s hem verantwerden(de) declineerde/
vanden gerichte alhier Aldair gewesen wairt geliefde/
den selven h(ere)nphilipse nairder tantwerden int principail/
op de p(rese)ntacie bij renairt gedaen als ten naisten daghe/
op heden caucie te stellen dat hij met eenen gedinge soude/
gestaen dat hij dat doen mochte Es op heden de vors(creven)/
p(ro)cureur weder comen alhier inde banck seggen(de) dat hij hem/
bereed gave om tverantwerden des voirs(creven) h(ere)nphilips/
taenhoiren int principail navolgende den voirs(creven) vo(n)nisse/
Conclude(re)nde oft hij des niet en dade dat hij hem van/
zijnen voirs(creven) eyssche soude hebben verreict en(de) des geliefde/
hem tvo(n)nisse Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven/
ter manissen tsmeyers gewesen voer een vo(n)nisse So v(er)re/
de voirs(creven) h(er)ph(ilip)s niet en quame en(de) nairder antwerde voe(r)/
den opstaene smeyers ende der scepen(en) dat de vors(creven) p(ro)cureur/
hem van zijnen eysche verreict sall hebben Cor(am) abs(oloens)/
roelants vync caverson tybe januarii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator