SAL7767, Act: V°50.2 (105 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°50.2  
Act
Date: 1480-09-22

Transcription

2019-04-08 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat joff(rouwe) margriete andries beghijne inden/
beghijnhove te bruessel heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen/
macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen macht/
gheeft gerard(e) dueghens heuren neve en(de) wille(m)me van leefdale/
aut Om alle heure tsijse renten pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden/
diemen heure nu sculdich es oft namails wesen sall te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfa(n)ge/
quijt te schelden en(de) quitan(cien) te gheven Dair voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe/
d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) texeque(re)n Ende desgelijcx/
om alle heure ande(re) saken en(de) stucken die zij nu uutstaen(de) heeft/
oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad/
hoedanich die zijn met rechte te verwaren te beschudden te v(er)volgen/
ende te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen/
voer alle gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des behoeven ende/
te doen sal moegen wesen getuygen te leyden der wed(er)p(ar)tien getuyge(n)/
te sien zwee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int/
principail als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe te vord(ere)n/
die na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistro) vynck/
cav(er)son scabinis sept(embris) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator