SAL7767, Act: V°71.2 (165 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°71.2  
Act
Date: 1480-10-24

Transcription

2019-01-05 by Greet Stevens
It(em) vander questien die es ende in rechte gehanghen heeft tuschen/
geldolve van wynde geheten vander lynden ter eenre en(de) janne van/
baussele ter ande(r) zijden om der bladinghen wille van eenen/
beemde met twee vivers gelegen te nederlinthe(r) bijde ned(er)ste/
moelen van myskem toebehoiren(de) h(ere)n philipse van scoenhoven/
ridde(r) welke bladinghe de voirs(creven) geldolf houdt hem toebehoiren(de)/
en(de) de vors(creven) jan meynd de contrarie sustine(re)nde eenyegelijc/
van hen te zijne inde possessie vander heffeninghen d(er) selv(er)/
bladinghen die de voirs(creven) jan meynd voer all beslicht te zijne/
en(de) de costen van dien Ende oic op de p(ro)p(ri)eteit costen ende lasten/
ten beiden zijden d(air)uut gesproten en(de) des dien aencleeft hebben/
hen de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert in deendrachtige/
uutsprake van meest(er) robb(er)te de lacu doctoire in beiden rechten/
janne vander borch scepen(en) meest(er) janne lobbe advocaet der/
stad van loeven ende janne blanckairt In alsulker vueghen/
dat de voirs(creven) segg(ere)n ov(er)nemen selen tghene des beiden p(ar)tien/
gelieven sal met gescrifte tuschen dit en(de) alreheilige(n)misse/
naistcomen(de) ende heure uutsprake dairaf doen bynnen xxv/
daghen dairna op dat zijs veraccorde(re)n En(de) oft zijs niet/
en veraccorde(re)n zo selen zij nemen eenen ov(er)man die der/
p(ar)tien bescheid ov(er)hebbende zijn uutsprake dairaff doen sal/
bynnen xiiii nachten dairnae promitten(tes) rat(um) d(i)c(t)o joh(ann)e/
renu(n)cian(tes) p(ri)vilegiis (et)c(etera) Cor(am) caverson tybe oct(obris) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator