SAL7767, Act: V°73.1 (170 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°73.1  
Act
Date: 1480-10-20

Transcription

2018-11-10 by Greet Stevens
Vander questien die geweest es voe(r) den raide vander stad tusschen/
jacoppe vander eycken ter eenre katlijnen geheten thijs ooftmeng(er)sse/
ende janne willems lieuten(ant) mijns h(ere)n smeyers van loeven van/
wegen lijsbetten weduwe cornelijs wilen coelve(re) zijnre zweg(er)/
ter ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) jacop versochte navolgen(de)/
eender terminacien vander stad gegeven junii xiiii lestleden/
staende geregistreert in des(er) cameren dat de voirs(creven) katlijne en(de)/
oic de voirs(creven) weduwe heure handen daden van eenen stalle gelege(n)/
achter aen des voirs(creven) jacops huys op de grote merct alsoe dat/
na der selver terminacien behoirde Te voirde(re) want de voirs(creven)/
weduwe niet meer noch voirde(r) rechts en can gehebben inde vors(creven)/
goede dan de voirs(creven) katlijne dair zij den stal tegen mocht hebben/
gehuert Daer tegen de voirs(creven) lieutenant inden name van/
sijnder sweger seyde datmen te des(er) instancien op de voirs(creven)/
terminacie luttel oft niet sculdich en wae(re) te letten want/
al was der voirs(creven) katlijnen met der selver geordineert/
dat zij heur uut den voirs(creven) huyse soude vertrecken en(de) eld(er)s/
woenen gaen en const dat huer aen heure hueringhe/
niet gehynde(re)n zij en moest dairaff te laste bliven dat/
meer was hadde de selve zijn sweger den voirs(creven) stal tegen/
de voirs(creven) katlijne gehuert over twee jair eer de voirscr(even)/
terminacie gegeven was Sustine(re)nde alsoe inde selve hueri(n)ge/
te bliven met meer reden(en) geallegeert Es getermineert dat/
de voirs(creven) weduwe vanden voirs(creven) stalle bliven sall in heurer/
hueringhen zo langhe de hueringhe vanden voirs(creven) huyse/
der voirs(creven) katlijnen duert In consilio p(rese)ntib(us) moelen/
burg(imagistro) borchoven enggenbosch consiliariis abs(oloens) cav(er)son/
scabinis oct(obris) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator