SAL7767, Act: V°75.1 (172 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°75.1  
Act
Date: 1480-10-30

Transcription

2018-11-16 by Greet Stevens
Item meester jan van hug(ar)den priester die beclaight hadde des heden/
es drie weken henricken van zuene van vilvoirden voe(r) de so(m)me/
van hondert ryders die alsdoen toeseide en(de) geloofde in handen/
jans truwants vorste(r) te loeven op eenen banduyn van x cron(en)/
tot eenen genoemden daghe in te comen dien hij gehouden heeft/
en(de) dit uut saken van verloepend(er) renten die de vors(creven) meester/
jan heeft op de stad van vilvoirden vors(creven) heeft de selve/
meester jan den dach die op heden diende va(n) incomene/
ter beg(er)ten vander stad van loeven uutgesett ende verlingt tot des/
ande(re)n daighs na derthien dach naistcomen(de) te mistide tot welken/
daghe de voirs(creven) henrick in handen vanden vors(creven) diene(r) en(de) op/
den vors(creven) banduyn gelooft heeft inder vroenten desselfs/
dien(er)s te comen ende van dair niet te scheiden sonder zijnen/
consente en(de) des vors(creven) meest(er) jans Cor(am) moelen burg(imagistro) oct(obris)/
penultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator