SAL7767, Act: V°77.3 (178 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°77.3  
Act
Date: 1480-11-04

Transcription

2018-11-16 by Greet Stevens
It(em) reyne(r) vanden gate die beclaight was van g(er)truyden scoesitt(er)s/
voe(r) een zeke(re) so(m)me van pe(n)ningen heeft hem tegen hair te rechte/
gep(rese)nteert als een man va(n) buyten tegen eene van bynnen Cor(am)/
scab(inis) in scampno tsaterd(aichs) no(vembris) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator