SAL7767, Act: V°81.2 (188 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1480-11-08

Transcription

2018-11-29 by Greet Stevens
It(em) jan de putte(re) geheten de raet ende katlijne van cockey zijn wijff/
natuerlike dochter jans wilen van cockey in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben bekindt/
openbairlic dat hen afgequeten es bij janne wigg(er)s natuerlic soen/
henricx wilen wigg(er)s eenen halven peter erflic van dien twee/
peters te xviii stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) den stuv(er) erflic jairlicx/
te kersavonde te betalen die de voirs(creven) gehuysschen hadden op de/
goede hier na bescr(even) des voirs(creven) jans wiggers Ierst op een/
boender eeussels gelegen onder lynden tuschen de goede arnds/
du(n)nemelck in deen zijde ende de goede jans boegairt bontw(er)ck(er)s/
in dande(r) zijde It(em) op een halff boender eeussels gelegen aldaer/
tusschen de goede des voirs(creven) jans wigger in deen zijde en(de) jans/
boegairt voirs(creven) in dande(re) Scelden(de) den selven janne [en(de) zijn goede] vanden vors(creven)/
halven peter erflic en(de) van allen acht(er)stelligen pachten d(air)aff v(er)schen(en)/
volcomelic quijt promitten(tes) non alloqui (et)c(etera) Cor(am) cav(er)son tybe/
novembris viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator