SAL7767, Act: V°84.2 (200 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°84.2  
Act
Date: 1480-11-14

Transcription

2019-02-02 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe jacops de kuybbe(re) die overmids vo(n)niss(en) van/
scepen(en) brieven van loeven spreken(de) van drie rijd(er)s lijftochten comen ende/
beleidt es na den rechte der stad van loeven onder den ande(re)n tot allen/
den goeden henricks tarwenhoet ende henricks gruwel gescr(even) es geweest/
den meye(r) van campenhout oft zijnen stedehoude(r) te humelghem hem/
de selve goede te leve(re)n en(de) te doen volghen Ende oft de vors(creven) henr(ick)/
en(de) henrick oft yemant anders dair tegen yet seggen oft alleg(ere)n wilden/
dat zij des quamen op heden alhier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) int recht/
aldair zij noch nyemant van heuren wegen come(n) en es den voirs(creven)/
geleidden compare(re)nde en(de) trecht voirt versuecken(de) Doende oic blijcken/
rescripcie oft certificacie vanden vors(creven) meye(r) henricken gruwel als meye(r)/
te humelghem dat hij de lev(er)inghe van des voirs(creven) henricks t(ar)wenhoets/
goeden gedaen hadde en(de) hem dach van rechte bescheiden So hebben/
de scepen(en) van loeven t(er) manissen tsmeyers gewijst voer een vo(n)nisse/
So verre des voirs(creven) geleidden wed(er)partie niet en quame ten opstaene/
smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden/
houden sall in zijnen voirs(creven) beleide tot zijnen wettighen gebreke behoef/
also verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) borch b(er)ghe/
roelants vync caverson tybe novembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator