SAL7767, Act: V°85.2 (203 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°85.2  
Act
Date: 1480-11-13

Transcription

2019-02-02 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat peter ende joes boys gebruede(re)n soene wilen/
pet(er)s jan vander capellen en(de) yde boys zijn wijfs zuster der vors(creven) gebrued(ere)n/
en(de) hebben geconstitueert gesett volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
gegeven henricken boys brueder der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zuster willem(me)/
van leele ende janne van borre aut Om alle en(de) yegewelke heure/
saken geschillen en(de) bederven die zij tsamen oft besund(er) alsnu/
uutstaende hebben of namails hebben selen moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stat hoedanich die zijn met rechte te verwae(re)n te/
bescudden te vervolghen en(de) te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen/
tallen plaetsen voer alle gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des/
behoeven en(de) te doen sall moegen wesen getuygen te leyden (et)c(etera)/
En(de) desgelijcx om alle heure tsijze renten pachten lijftochten/
en(de) ande(r) schulden diemen hen nu sculdich es oft namails wesen/
sall Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n/
van heuren ontfange quijt te schelden en(de) quitan(cien) te geven d(air)voe(r)/
te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen co(m)posicie/
en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en)/
en(de) die texeque(re)n getuygen ind(en) saken te leyden (et)c(etera) En(de) voirts/
alle tghene (et)c(etera) Cu(m) p(otes)tate substituen(di) quoad d(i)c(tu)m hen(ri)[cu(m)] t(antu)m/
Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistro) b(er)ghe/
tybe scabinis novembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator