SAL7769, Act: R°106.1 (246 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°106.1  
Act
Date: 1482-11-04

Transcription

2020-02-09 by Walter Winnelinckx
Item anthonijs robbijns sone wilen robbijns le drappir ter eend(er)/
en(de) mathy matta de courtil inden name van hem ende/
katlinen aggrappart sijns wijfs ter and(er) zijden absent sijnde die hij/
h(ier) inne t(er) manessen des voirs(creven) anthonijs geloeft heeft te v(er)vange(n)/
Sijn met malcande(re)n voer hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelingen/
eenswordden alse van allen den erfgoeden het zij leene eyghen/
oft ande(re) hoe die genoempt mogen wesen oft gelegen sijn ind(en)/
lande van brabant oft elswair in woeni(n)gen huysen hoven wynnen(de)/
lande beemde(n) eeusselen bosschen erfchijse en(de) erfpachten die/
bleve(n) en(de) verstorven sijn na en(de) vander doot reyneers wijlen/
aggrappart brueder der voirs(creven) katlinen ende katline(n) wijlen/
robbijns sijne(n) wive die sust(er) was des voirs(creven) anthonijs der/
poenten condicie(n) h(ier) na bescreve(n) die sij gelooft hebben tond(er)houde(n)/
en(de) tacht(er)volghen niet tegenstaende dat deen meer dan/
dande(r) d(air) inne na den lantrechte ghericht mach wesen/
Te weten(e) inden iersten dat sij te gelijke deylen sullen alle/
en(de) yegewelke erfgoede het zij leene oft ande(re) die de voirs(creven)/
reyne(re) en(de) katline sijn wijf tsamen in heylike vercregen/
hebben en(de) die te geliken coste vervolgen bij alsoe dat sij te/
gelike dragen sullen alle schulden het zij bebrieft oft o(n)bebrieft/
en(de) oic dexequien des voirs(creven) wilen reyneers voirt eest bevorw(er)t/
dat den voirs(creven) anthonijse ombelet vanden voirs(creven) gehuyssche(n) volge(n)/
sullen alle en(de) yegewelke goede die gecomen sijn vander zijden/
der voirs(creven) wilen katlinen sijnd(er) suster ende desgelijcx alle de/
goede der voirs(creven) gehuysschen die gecomen sijn vander zijden/
des voirs(creven) wilen reyneers voirt hebben zij als voe(r) malcande(re)n/
toegeseegt en(de) geloeft dat zij te geliken coste vervolghe(n) sulle(n)/
de goede voirs(creven) ind(en) gevalle oft hen yema(n)t d(air) aen stoot oft/
hynder deden Cor(am) boxho(r)en tants no(vembris) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator