SAL7769, Act: R°116.2 (269 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°116.2  
Act
Date: 1482-11-13

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
Acht(er)volgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse sijn come(n) bijden raide vand(er)/
stad de voirs(creven) h(er) jan ter eenre en(de) vrancke ter ande(r) zijde(n)/
bege(re)nde de voirs(creven) h(er) jan dat hem de voirs(creven) vrancke betali(n)ge/
dade vand(en) voirs(creven) pe(n)ningen hem aengewesen alsoe hij/
hoopte dat acht(er)volgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse sculdich wa(r)e te/
geschieden d(air)op de voirs(creven) vrancke antweerden(de) seyde dat/
hij wel bereet wa(r)e die hem te betalen(e) behalven dat hem/
p(ro)visie wordde gedaen dat hij met eend(er) betalinge(n) gestaen/
mochte Es get(er)mineert bijden selve(n) raide dat de voirs(creven)/
pe(n)ni(n)gen den voirs(creven) h(er) janne acht(er)volgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse/
sculdich sijn te volgen(e) op caucie die h(er) jan den voirs(creven)/
vrancken setten sal dat hij met eenre betalinge(n) sal/
gestaen In (con)silio p(rese)ntib(us) pynnoc holair subst(ituto) burg(imagistris) roelants/
hoeve(n) scab(inis) nethen(en) roelants h(er)meys potent le(m)mens naus(nidere)/
huene lesens spynnoir rogiers nove(m)br(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator