SAL7769, Act: R°147.2 (330 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°147.2  
Act
Date: 1482-12-09

Transcription

2020-04-16 by Walter Winnelinckx
Item jan van meerbeke sone wilen willems woenen(de) te/
quaderebbe in p(rese)nc(ia) heeft genome(n) van adriane van haenwijch/
als procur(eur) en(de) momboir laureys sijns brued(er)s alsulken p(er)cheele(n)/
van landen als de voirs(creven) laureys heeft liggen(de) inde p(ro)chien/
van erps en(de) quaderebbe en(de) die des voirs(creven) jans vader voe(r)/
en(de) de selve jan na tot desen daghe toe eene(n) langen t(er)mijn/
van ja(r)en gehouden hebben Te houden te hebben ende te/
wynnen van half merte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van neghen/
ja(r)en lang due(re)nde deen na dande(r) sonder middel volghen(de)/
Elcx jairs voe(r) en(de) o(m)me seven siste(re)n rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no/
der maten van loven(e) alle ja(r)e sint andriesmesse apostels te/
betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
et quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne den voirs(creven) sijnen meest(er) ov(er)leve(re)n sal in/
gesc(ri)fte alle de stucken en(de) p(er)cheelen ald(aer) liggen(de) met goed(er)/
specificacie(n) van hue(re)n regenoten It(em) sal de voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) goede wynnen werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijc/
regenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die laten tsijne(n) afscheyden te weten(e)/
(½) boend(er) d(air) af besaeyt met wynt(er)coren(en) en(de) tsurplus brake eens/
o(m)me gedaen En(de) dese vorw(er)den (et)c(etera) abs(oloens) hoeve(n) dec(embris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator