SAL7769, Act: R°155.1 (347 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°155.1  
Act
Date: 1482-12-12

Transcription

2020-07-29 by Walter Winnelinckx
Ald(aer) comen sijn voir den raide vand(er) stad arnt mo(m)mairt/
smet t(er) eenre zijden ende de kinde(re)n gielijs wijlen de/
roeve(re) t(er) ande(re) versuekende en(de) beghe(re)nde de voirs(creven) arnt/
betalinge te hebben van des de weduwe desselfs wile(n)/
gielijs hem dueghdelijc van geleverden wercke sculd(ich)/
is bleven na begrijpe van eene(n) kerve die hij d(aer) thoende/
seggen(de) dat de voirs(creven) kinde(re)n den wederkerff d(aer) aff/
hadden daer op de kinde(re)n seyden dat sij vande(n) kerve/
niet en wisten te spreken Es get(er)mineert ende/
uutgesproken na dat de knape ende maerte der voirs(creven)/
weduwen daer op sijn gehoirt gecleert hebben dat/
elcke sterre dede c l(i)b(ra) ende elc cruyce x l(i)b(ra) ysers/
dat de voirs(creven) kinde(re)n soe vele diligen(cie) daden dat/
hue(re)n kerf tusschen dit ende kersmesse wordde gevonde(n)/
en(de) binne(n) den selven tijde met den voirs(creven) arnde rekende(n)/
en(de) ov(er)quamen oft in gebreke van dien soude de/
voirs(creven) arnt geloeft sijn zijnen kerf bij eede te verifice(re)n/
ende dae(re)ntinden souden sij gehouen sijn hem uutreykinge/
en(de) betalinge te doene in (con)silio dec(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator