SAL7769, Act: R°196.2 (435 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°196.2  
Act
Date: 1483-01-21

Transcription

2020-10-28 by Walter Winnelinckx
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jouffr(ouwe) lijsbeth van arschot docht(er)/
liebrechts wilen van arschot cu(m) tuto(r)e heeft geconstitueert/
volcome(n) macht procuracie en(de) auctoriteyt gegeve(n) en(de) met/
des(en) mechtich maect en(de) volcome(n) macht gheeft liebrechte/
van arschot hue(re)n brued(er) willem(me) van bierbeke geheeten/
van wilre janne van bierbeke wonen(de) te loven(e) inde meermi(n)ne/
willem(me) van lele en(de) janne van udekem na(tuer)lijc sone jorijs/
wilen van udekem aut alt(eru)[m] om alle huer saken questien/
en(de) geschillen die sij nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n)/
sal moeghen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich/
die sijn te verwa(r)en te bescudden te v(er)volghen te bedinghen/
die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen voer alle gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n) yegelike(n) d(air) des behoeve(n) en(de) te doen sal moge(n)/
wesen ende desgelijcx om alle heur chijse rente(n) pachte(n)/
lijft(ochten) en(de) ande(re) sculden die men heur nu sculdich es oft/
namaels wesen sal te mane(n) teyssche(n) op te boe(re)n ende/
tontfangen den sculders van hue(re)n ontfange quijt te scelde(n)/
en(de) quitan(cie) te geven d(air) voe(r) te panden (et)c(etera) in for(ma) p(ro)mitten(s)/
rat(um) salvo iusto calc(ul)[o] cor(am) buetsele burg(imagistro) liefkenrode/
hoeven scab(inis) ja(nua)[rii] xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator